Wojewoda Łódzki wydał komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 30 sierpnia 2019r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim.

W związku ze złożonymi w dniu 25 kwietnia 2019r. przez ówczesną Sekretarz Miasta Przedborza wnioskami na:

- remont drogi gminnej w miejscowości Zuzowy

- budowę drogi gminnej ulica Słoneczna w Przedborzu

Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie dla powyższych zadań, zgodnie z przedstawionym załącznikiem.