I Dzień XXIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu - Link do artykułu

II Dzień XXIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu - Link do artykułu

III Dzień XXIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu - Link do artykułu