Komunikat z dnia 15.07.2009 - kąpielisko śródlądowe wykorzystywane tradycyjnie na rzece Pilicy w Przedborzu "Błonie" - niedopuszczone do kąpieli

Komunikat z dnia 14.07.2009 - kąpielisko śródlądowe wykorzystywane tradycyjnie na rzece Pilicy w Przedborzu "Błonie" - dopuszczone do kąpieli

Komunikat z dnia 07.07.2009 - kąpielisko śródlądowe wykorzystywane tradycyjnie na rzece Pilicy w Przedborzu "Błonie" - dopuszczone do kąpieli

Próbne badanie wody na projektowanym kąpielisku "Zalew Przedborski" - maj 2009 - woda spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać w kąpieliskach