W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 24 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu  bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 50 mb. w ramach realizacji zadania pn.”Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz” zgłoszonego przez sołectwo Brzostek realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz

Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz